@eo_zoidaxre 🙅🏼🔥 . . . . . . . . . . . . @puxoucortoueraspou#255_enois_sb_02#so_bikes_244cto#equipemotocando#m.d.j.244@estilow…