. «من پول ندارم که بگم همه هزینه‌هات با من» «ولی دل دارم میگم همه غصه‌هات با من» میخامت داداشی🙂⁦❤️⁩ . . . . . . . . . . . . . …