شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست #motorizedbike #shahrukhkhan #motorcycle #motor #motorcycles…